Monipuoliset tuotteet - Neuvova asiakaspalvelu - Nopeat toimitukset - Ilmainen toimitus yli 80 EUR tilauksille. Kaikki tuotteet -30%, alennuksen saa koodilla Loppuunmyynti30

Tietosuojalauseke

Onioton tietosuojaseloste määrittelee, miten markkinointiin ja myyntiin liittyviä henkilötietoja käsitellään.

 Onioto Oy:n tietosuojaseloste

 1 Rekisterinpitäjä

Nimi: Onioto Oy
Osoite: Korkeavuorenkatu 2b, 00140 Helsinki
Puhelin: +358 40 145 2015
Y-tunnus: 2553941-6

Sähköpostiosoite: info@onioto.com

2 Tietosuojavastaava 

Johtuen yrityksen pienestä koosta Onioto Oy:llä ei ole nimettyä tietosuojavastaavaa.

3 Rekisteröidyt 

Rekisterissä käsitellään Onioto Oy:n (jäljempänä ”Yritys) potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja. 

4 Käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyperuste 

Henkilötietoja käsitellään Yrityksen toiminnasta, tuotteista, palveluista sekä asiakaseduista kertomista ja myyntiä ja markkinointia varten sekä verkkokaupan asiakasprosesseihin. Käsittelyperuste on asiakkaan antama suostumus. 

5 Käsiteltävät henkilötiedot 

Yritys käsittelee seuraavia asiakkaidensa henkilötietoja: 

- henkilön nimi
- osoite, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero

 6 Säännönmukaiset tietolähteet 

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään.  

7 Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 

Henkilötietoja voidaan siirtää Yrityksen yhteistyökumppaneille Yrityksen lukuun suoritettavia markkinointi- ja viestintätoimenpiteitä, verkkokaupan ylläpitoa, lähetysten toimituksia varten. 

8 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään kunnes henkilö itse kieltää niiden käsittelyn.

9 Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä verkkokaupassa ja siihen liittyvissä markkinointi ja viestintä operaatoissa. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yrityksen käsittelemät henkilötiedot; 
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
- vaatia henkilötietojensa poistamista;
- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen; 
- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. 

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yritys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.

10 Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että Yritys ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

11 Tietoturva 

Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yrityksen tietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. 
Yrityksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot salataan. Yrityksen käyttämät työasemat ja tallennusmediat ovat salattuja.

12 Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Yritykselle. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan sähköpostiosoitteeseen info@onioto.com tai vaihtoehtoisesti kirjeitse osoitteeseen Onioto Oy Korkeavuorenkatu 2b, 00140 Helsinki.

13 Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 10.7.2020.